Αποστολές

Παραδόσεις γίνονται σε όλη την Κύπρο, χρησιμοποιώντας ACS Courier, σε 2 – 3 εργάσιμες μέρες, στο κοντινότερο σημείο της περιοχής σας.

Οι παραγγελίες δεν αποστέλλονται ούτε παραδίδονται τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες. Εάν αντιμετωπίζουμε μεγάλο όγκο παραγγελιών, οι αποστολές ενδέχεται να καθυστερήσουν.

Σημειώστε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία παράδοσης, η οποία δεν οφείλεται από εμάς.